blog Новости

news-img

Состав команд Thunder vs Ukraine Ottamans

2012.12.07

08 Dec 2012 21:00 (GMT +1:00)

Jahyn Vittorio PARRINELLO vs Alexandr RISCAN

Domenico VALENTINO vs Vyacheslav KYSLYTSYN

William MCLAUGHLIN vs Dmytro MYTROFANOV

Imre SZELLO vs Denys POYATSYKA

Clemente RUSSO vs Rostyslav ARKHYPENKO